Afgelopen half jaar hield ik me bezig met het zelfgekozen onderwerp zingeving. Ik voelde de behoefte om me daar nog meer in te verdiepen. Mijn doel was om antwoorden te vinden op vragen zoals: is de kerk nog relevant in deze tijd? Hoe zijn mensen tegenwoordig bezig met zingeving, en wat heeft de secularisatie daaraan bijgedragen?
Na drie blokken onderzoek was het de bedoeling om tijdens een expositie het resultaat ervan te presenteren. Om visueel te verbeelden wat ik voornamelijk in mijn onderzoek had gevonden, besloot ik twee verschillende interieurs te maken. Gebaseerd op de periode waar de verzuiling in ontzuiling veranderde: 1960 en het heden. Wat zijn de verschillen, de voor- en nadelen? 
Back to Top