Tijdens de minor 'Creative mediaprofessional', die ik afgelopen halfjaar volgde aan de CHE in Ede, leerde ik ook het ontwerpen en opzetten van een crossmediale campagne. Crossmediaal - dat wil zeggen; het inzetten van verschillende soorten media naast elkaar om de impact van een campagne te vergroten. In het eerste blok trainden we in groepsverband met een 'fictief' vraagstuk, het tweede blok gingen we individueel aan de slag met een zelf gekozen vraagstuk, én opdrachtgever. Om de minor succesvol af te kunnen ronden, was het de bedoeling om een sterke campagne te pitchen voor de opdrachtgever. Dat vond ik best eng: op welk vraagstuk en voor welke opdrachtgever zou ik graag een inbreng willen geven?
Toen eind november VeiligheidNL (kenniscentrum voor letselpreventie) het nieuws bereikte in het kader van gehoorschade onder jongeren, besloot ik contact op te nemen. Na wat mailtjes over en weer liet VeiligheidNL weten dat ze wel input konden gebruiken voor het volgende vraagstuk: hoe maak je jongeren en hun ouders bewust van beginnende en uiteindelijk onomkeerbare gehoorschade? Volgens de stappen van de Design thinking methode begon ik met het verdiepen in het vraagstuk, de doelgroep én passende mediamiddelen.
Waarschuwing: in deze video hoor je een piep.
Daaruit ontstond de campagne: Ga Hard, Luister Zacht. Eén op de zeven kinderen tussen de 9-11 jaar heeft last van beginnende gehoorschade. Daarom moet er actie ondernomen worden. Het liefst zo vroeg mogelijk, niet pas wanneer zij rond de 16 jaar gaan deelnemen aan het uitgaansleven. De grootste oorzaak onder deze jongeren is het te lang of te hard luisteren naar muziek - uit gewoonte. Er heerst een grote onwetendheid: via het onderwijs of social media krijgen ze nauwelijks iets mee over de onomkeerbare gevolgen van gehoorschade. Dat is zorgelijk: te lange of harde blootstelling aan geluid kan er daadwerkelijk voor zorgen dat trilharen afsterven in je oor, en nooit meer terugkomen. Dit kan vervolgens zorgen voor doofheid - of erger: tinnitus (een piep of ruis in je oor). Jongeren hebben daar letterlijk geen beeld bij, het voelt voor hen als een ver-van-hun-bed-show. De kern van de campagne gaat daarom ook om het visualiseren van deze piep.
De aanpak van dit probleem ligt lang niet alleen bij de jongeren zelf; ook bij de ouders, het onderwijs en de wetgeving. VeiligheidNL richt zich in de informatievoorziening ook op de GGD en JGZ professionals. Na veel onderzoek te hebben gedaan naar de doelgroep, mediagebruik en preventie, zocht ik voor iedere doelgroep de meest passende aanpak. Voor de jongeren een serie van Tiktok-Instagram-Youtube video's; de ouders een e-mailcampagne én voor de GGD en JGZ professionals een poster voor in de wachtkamer. De opzet en onderbouwing daarvan is uitgewerkt in onderstaand document.
Lees hier meer over de crossmediale uitwerking:
Back to Top